कुन अङ्ग फर्फराउँदा के हुन्छ ?

एजेन्सी – समुन्द्र शास्त्रअन्तर्गत कुन अङ्ग फर्फराउँदा भविष्यमा कस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ । शरीरका अंग फर्फराउनुले भविष्यमा हुने राम्रो र नराम्रो घटनाबारे संकेत गर्छ भन्ने मानिन्छ । थाहा पाऔँ शरीरका विभिन्न भागमा हुने फर्फराहटले के संकेत गर्छ ? चिउँडो फर्फडाउँदा स्त्रीसुख मिल्छ र धनलाभ पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । निधार फर्फराउँदा भौतिक सुख भोगको अवसर प्राप्त हुन सक्छ भने कानको भाग फर्फराउँदा आफूले राखेको इच्छा पूरा हुन सक्छ । दाहिने आँखाको आँखीभौ र आँखा फर्फराउँदा आफुले चाहेका सबै इच्छा पूर्ण हुन्छन्...